swipe

Traukite nuotrauką, kad pamatytumėte kitą

Kokios yra gedimų šalinimo paslaugos ir kiek jos kainuoja?

Jeigu gedimas įvyko dėl paslaugos teikėjo veiksmų, jis šalinamas NEMOKAMAI.

12,10 Eur su PVM vizito mokestis taikomas tuomet, jei:

  • Jūsų valdose sugadinti ar nutraukti laidai;
  • netinkamai sujungta įranga;
  • sugadinta paslaugai teikti reikiama įranga ar jos nustatymų parametrai;
  • gedimas Jūsų naudojamoje įrangoje ar prietaisuose (kompiuteris, televizorius, išmanusis telefonas, maršruto parinktuvas).

Specialistas gali atlikti darbus, būtinus gedimui pašalinti, taip pat kliento pageidaujamus kompiuterinio tinklo / įrangos derinimo darbus už valandinį 21,78 Eur su PVM mokestį. 

Panaudotos medžiagos ar įranga ir atlikti darbai yra fiksuojami darbų atlikimo aktu bei patvirtinami užsakovo parašu.

Suma už atliktus specialisto darbus ir medžiagas įtraukiama į einamojo mėnesio sąskaitą.