swipe

Traukite nuotrauką, kad pamatytumėte kitą

Kokie yra TV priedėlio prijungimo prie televizoriaus būdai?

Galimi keli prijungimo būdai:

1. SCART jungtimi

2. HDMI jungtimi

3. Y-PB-PR ir TOSLINK jungtimis

4. Y-PB-PR ir SPDIF jungtimis

5. Y-PB-PR ir L-R jungtimis