swipe

Traukite nuotrauką, kad pamatytumėte kitą

Sąskaitų apmokėjimas

Pateikiamų sąskaitų apmokėjimo periodas nurodomas sąskaitoje. Jei per šį laikotarpį sumokėtas įmokas pageidaujate matyti kitoje sąskaitoje, maloniai prašome sumokėti keliomis darbo dienomis anksčiau iki sąskaitoje nurodytos paskutinės mokėjimo dienos.

Jei mokėjimas atliekamas paskutinę jam skirto laikotarpio darbo dieną, jis gali nepatekti į kitos sąskaitos mokėjimo laikotarpio ataskaitą ir todėl yra pateikiamas dar kitoje sąskaitoje.

Kiekvieno mėnesio 1 d. interneto „Penki“ klientai, kurie neapmokėjo sąskaitų pagal nurodytus mokėjimo terminus, gauna priminimą (elektroniniu paštu). Jeigu mokėjimas buvo atliekamas per banką paskutinę mėnesio darbo dieną, tuomet naudotojas vis tiek gauna priminimą, todėl maloniai prašome sumokėti keliomis darbo dienomis anksčiau iki sąskaitoje nurodytos paskutinės mokėjimo dienos.