Lietuvos bankas veiks ne tik kaip reiklus reguliuotojas, bet ir kaip prižiūrimų rinkos dalyvių partneris

Publikuota: 2017 m. vasario 20 d. pirmadienis

Absoliuti dauguma Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių pripažįsta, kad centrinio banko priežiūra yra veiksminga, o respondentai aukštai vertina priežiūros darbuotojų kompetenciją ir elgesį, – tai rodo pirmą kartą atliktos tokio pobūdžio apklausos rezultatai. Iš centrinio banko rinkos dalyviai tikisi konsultacijų ir pagalbos, operatyvios reakcijos į paklausimus ir pranešimus, platesnių galimybių dokumentus teikti elektronine forma.

„Atviras dialogas su prižiūrimais rinkos dalyviais mums yra vienas iš kertinių principų kuriant naujovėms atvirą, patrauklią ir konkurencingą finansų sektoriaus reguliacinę aplinką. Todėl, atlikę apklausą ir atsižvelgę į rinkos dalyvių siūlymus, įgyvendiname visą paketą efektyvumą didinančių ir bendradarbiavimą su rinkos dalyviais skatinančių priemonių“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Apklausus 350 prižiūrimų finansų įstaigų atstovų, paaiškėjo, kad beveik 80 proc. jų mano, jog Lietuvos banko vykdoma priežiūra yra greičiau ar labai veiksminga. Didžioji dalis respondentų aukštai įvertino ne tik priežiūros pareigūnų profesinę kompetenciją, bet ir jų elgseną bendraujant su rinkos dalyviais – darbuotojų bendradarbiavimą kaip labai ar greičiau gerą įvertino keturi iš penkių apklaustųjų.

Paklausti apie tobulintinas priežiūros sritis, respondentai nurodė, kad turėtų būti sudaromos galimybės kiek galima daugiau dokumentų pateikti elektronine forma. Respondentų nuomone, Lietuvos bankas turėtų tolygiau prižiūrėti visus finansų rinkos dalyvius, proporcingai taikyti reikalavimus ir dideliems, ir mažiems rinkos dalyviams, labiau gilintis į pažeidimų aplinkybes, daugiau konsultuotis dėl rengiamų teisės aktų projektų ir padėti rinkos dalyviams. Be to, rinkos dalyviai tikisi greitesnės reakcijos į pateikiamus pastebėjimus dėl kitų rinkos dalyvių daromų teisės aktų pažeidimų.

Atsižvelgdamas į rinkos dalyvių siūlymus, Lietuvos bankas kai kuriuos pokyčius jau įgyvendino arba rengiasi įgyvendinti artimiausioje ateityje. Pavyzdžiui, numatomi periodiški susitikimai su finansų rinkos dalyviais – jų metu bus pristatomi planuojami reguliacinės aplinkos pokyčiai, konsultuojamasi dėl administracinių barjerų šalinimo. Per artimiausius metus bus peržiūrėti ir reguliavimo reikalavimai įvertinant, ar nėra perteklinės administracinė naštos. Lygiagrečiai bus peržiūrėtas ir licencijos suteikimo procesas, siekiant jį kiek įmanoma labiau supaprastinti ir paspartinti. Lietuvos banke taip pat bus įgyvendinamas „vieno langelio“ principas susitikimams su potencialiais finansų rinkos dalyviais organizuoti ir konsultacijoms teikti.

Siekiant greičiau informuoti rinkos dalyvius, jie skatinami naudotis raštų e. pristatymo sistema, o jau artimiausiu metu Lietuvos banko dokumentų valdymo sistema bus pritaikyta elektroniniam parašui, sudarant galimybes visus dokumentus pateikti elektronine forma.

Siekdamas greičiau reaguoti į pranešimus apie daromus pažeidimus, Lietuvos bankas jau įdiegė sistemą, kuri užtikrina apie pažeidimus pranešančių asmenų informavimą, jų tapatybės duomenų apsaugą, numatant galimybę apie pažeidimus pranešti anonimiškai. Ši sistema sudarys sąlygas nustatyti ir ištirti pažeidimus, kurie įprastomis priemonėmis yra sunkiai nustatomi, pavyzdžiui, piktnaudžiavimo rinkoje atvejus.

Lietuvos bankas nuo šių metų pradėjo skelbti išankstinį numatomų patikrinimų grafiką. Taip siekiama užtikrinti sklandesnį priežiūros institucijos ir rinkos dalyvių bendravimą, operatyvesnį priežiūrai reikalingos informacijos pateikimą. Tačiau prireikus ir toliau bus atliekami netikėti, tiksliniai patikrinimai be išankstinio tikrinamų subjektų perspėjimo.

Strateginėse 2017–2020 m. veiklos kryptyse Lietuvos bankas numato tapti inovacijas ir tvarų finansų rinkos augimą skatinančiu finansų sektoriaus partneriu. Mažinant administracinius barjerus, siekiama, kad finansų rinkos dalyviai priežiūrą ir reguliacinę aplinką vertintų kaip palankią.

Šaltinis: lb.lt
Kopijuoti, platinti, skelbti bet kokią portalo penki.lt informaciją be raštiško redakcijos sutikimo draudžiama.

facebook komentarai

Naujas komentaras

     

 


Captcha
 

Tarptautinis finansų leidinys „The Banker“ SEB banką pripažino geriausiu Lietuvoje

Tarptautinis finansų leidinys „The Banker“ kasmetiniuose geriausio banko rinkimuose pripažino SEB banką geriausiu banku Lietuvoje. skaityti »

Bus galima įsigyti niekada apyvartoje nebuvusių 1000 litų ir kitų nominalų banknotų

Lietuvos bankas suteikia galimybę įsigyti niekada į apyvartą neišleistų litų banknotų. skaityti »

Lietuvos gyventojai pamėgę grynuosius, tačiau turėdami galimybę rinktųsi alternatyvą

Nors gryniesiems, palyginti su kitais mokėjimo būdais, pirmenybę teikia mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų, net 3 atvejais iš 4 apsipirkimo vietose moka grynaisiais pinigais. skaityti »

Lietuvos bankas sudarė galimybę atlikti žaibiškus mokėjimus

Išplėtusi galimybes ir pakeitusi pavadinimą, Lietuvos banko mokėjimo sistema CENTROlink pradeda naują etapą Lietuvos mokėjimo paslaugų istorijoje. skaityti »

Lietuvos bankas tobulina investavimo politiką

Siekdamas maksimaliai išskaidyti finansinio turto investavimo riziką, Lietuvos bankas atnaujino strateginį investicijų paskirstymą ir nutarė sudaryti rezervų portfelį iš itin saugių investicijų JAV doleriais. skaityti »

Europos priežiūros institucija perspėjima dėl virtualiųjų valiutų žetonų platinimo

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija viešai įspėjo apie rizikas, susijusias su virtualiųjų valiutų žetonų platinimu. skaityti »

Kolekcinė sidabro moneta įamžins Pranciškaus Skorinos palikimą

Lapkričio 8 dieną (trečiadienį) Lietuvos bankas išleis 20 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Pranciškaus Skorinos „Rusėniškosios Biblijos“ 500-mečiui. skaityti »

V. Vasiliauskas: naujos finansinės technologijos – papildoma paspirtis ūkio augimui ir naujos rizikos

Tarptautinio valiutos fondo metiniuose susitikimuose Vašingtone dalyvaujantis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas pristatė savo metinę kalbą, pateiktą aštuonių Šiaurės ir Baltijos šalių vardu. skaityti »

Lietuvos bankas skelbia poziciją dėl virtualiųjų valiutų

Bankai, mokėjimo įstaigos ir kiti finansų rinkos dalyviai neturėtų teikti paslaugų, susijusių su virtualiosiomis valiutomis ar dalyvauti jas leidžiant – tokią poziciją patvirtino Lietuvos banko valdyba. skaityti »

Kas antras verslininkas nežino, kas yra ketvirtoji pramonės revoliucija

Kas antras Lietuvos smulkusis verslininkas neatsakytų į klausimą, kas yra ketvirtoji pramonės revoliucija, o trys ketvirtadaliai apie tai žinančių vadovų pripažįsta, kad jų įmonė tokiems pokyčiams nesiruošia. T skaityti »